Aslan kuur

Anti-aging

Vermindering van ouderdomsverschijnselen

Bij het klimmen der jaren nemen typische ouderdomsverschijnselen, zoals minder spierkracht en uithoudingsvermogen, overgewicht, gewrichtsslijtage, brozere botten en vermoeidheid toe.

Juist dan kan een anti-aging kuurprogramma helpen om dergelijke ouderdomsverschijnselen te helpen verminderen of een stap voor te zijn.

Anti-aging programma’s: compleet of als aanvulling

Op enkele bestemmingen bieden we een compleet anti-aging programma. Dit omvat dagelijks meerdere kuurbehandelingen, bijvoorbeeld ter vermindering van spier- en gewrichtsklachten of vermoeidheid, in combinatie met Aslan therapie. Deze therapie bestaat uit een dagelijkse injectie met het preparaat Gerovital.

Op andere bestemmingen kunt u alleen aanvullend Aslan therapie volgen naast de aldaar gegeven kuurprogramma’s.

Aslan therapie

Deze naar Professor Dr. Ana Aslan vernoemde therapie wordt vooral toegepast ter bestrijding van ouderdomsklachten, bloedcirculatie problemen, aandoeningen aan het bewegingsapparaat, hart- en vaatziekten en ter verbetering van de algehele conditie.

Hoe werkt deze therapie?

Prof. Aslan ontdekte in de vijftiger jaren van de vorige eeuw de gunstige werking van het middel procaïne gecombineerd met vitamines op het menselijk lichaam. Zij ontwikkelde daarop het preparaat Gerovital H3, dat de celdeling en tegelijkertijd de bloedcirculatie gunstig beïnvloedt.

Celdeling: Het menselijk lichaam is opgebouwd uit een zeer groot aantal cellen. Elke cel splitst zich, waarna een deel afsterft en het ander deel doorleeft. Door deze voortdurende celdeling vindt er als het ware steeds een ‘vernieuwing’ of ‘verjonging’ van het lichaam plaats. Naarmate de mens ouder wordt, verloopt deze celdeling echter steeds trager, waardoor er veroudering in het lichaam ontstaat.

Gerovital H-3 heeft vooral bij een leeftijd vanaf 40 jaar een positieve werking op de celdeling. Zichtbare effecten van een Aslan kuur zijn bijvoorbeeld een versnelde groei van haar en nagels. Inwendige effecten zijn een beter functioneren van de organen. Mede hierdoor, alsmede door een positieve werking op de bloedcirculatie (zie hieronder), is het totale effect van de Aslan kuur een duidelijke verbetering van de algehele conditie.

Bloedcirculatie: In het menselijk lichaam zorgt het bloed voor het transport van zuurstof en voedingsstoffen naar de organen, alsmede voor de afvoer van afvalstoffen. Deze uitwisseling van stoffen vindt plaats door de wanden van de bloedvaten.

Bij het ouder worden vindt er afzetting van vet (cholesterol) en kalk plaats aan de binnenzijde van deze wanden. Gevolg is enerzijds een verminderde doorstroming van het bloed, hetgeen leidt tot een verslechterde bloedcirculatie (die zich bijvoorbeeld uit in koude handen en koude voeten).

Anderzijds wordt de uitwisseling van voedings- en afvalstoffen en die van zuurstof gehinderd door deze afzettingslaag. Hierdoor worden de organen steeds slechter ‘bevoorraad’ en kunnen allerlei klachten ontstaan, zoals aderverkalking door afzetting van kalk en vet in de vooral kleine haarvaatjes in onze hersenen

Aslan therapie zorgt ervoor dat de in de loop der jaren ontstane afzettingslaag aan de binnenzijde van de bloedvaten weer wordt afgebouwd met als resultaat een betere bloedcirculatie en een betere voorziening van de organen. Tezamen met een verbeterde celdeling functie treedt er een algehele verbetering van de conditie op.

Deze therapie begint met een medische onderzoek, inclusief een bloed- en urine onderzoek en ECG. Daar er sporadisch overgevoeligheid wordt geconstateerd voor procaïne krijgt u de eerste twee dagen een testprik. Daarna krijgt u dagelijks een injectie met Gerovital H3.

Voor meer informatie en/of advies over onze anti-aging programma’s en bestemmingen:

026-44.25.847     
fontana@fontana-travel.nl

© Reisorganisatie Fontana 2020 - Niets van deze website mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fontana.