Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Fontana doet haar uiterste best op deze website een zo goed mogelijk beeld te geven van de kuurprogramma’s die op de verschillende bestemmingen kunnen worden gevolgd. In de diverse gezondheidscentra worden de behandelingen gegeven onder de controle van een arts of door daarvoor geschoold personeel. Fontana is echter niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden. In geval van ernstige medische klachten verzoeken wij u bij ons advies in te winnen.

Bovendien attenderen wij u erop dat wij ervan uitgaan dat elke gast zichzelf kan behelpen. Gasten die extra hulp behoeven zijn van harte welkom op onze reizen, doch dienen wel zelf voor een begeleid(st)er te zorgen.

Een dergelijke begeleid(st)er kan (op de meeste bestemmingen) de reis maken zonder een kuurpakket te hoeven boeken.

Fontana is niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen op deze website. Zij behoudt zich het recht voor de gegevens op deze website (ook prijzen) die niet meer kloppen te herroepen. Correctie van fouten in de berekening van de reissom is toegestaan.

Omdat in de meeste kuurcentra met veel water wordt gewerkt, adviseren wij onze gasten nadrukkelijk badslippers te dragen. Hiermee voorkomt u uitglijden!

© Reisorganisatie Fontana 2020 - Niets van deze website mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fontana.